خانه
فروشگاه
تاریخچه‌ی اجراها
اسناد
مقالات
پادکست
رویدادها
درباره‌ی ما
تماس


۱۳۴۰

9 خرداد 1340

یادبود شادروان ملک‌الشعرای بهار

فرامرز پایور | تهران، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی