خانه‌ی پایور

مرکز پژوهش و انتشار آثار موسیقی ایران
او را نظم شکل داد و اصالت؛ و وانهادن چهل‌ساله‌ی این دو، نظم و اصالت، در این دوران، او را در خود فروخورد. نوشت، ساخت، تنظیم کرد، گروه جمع کرد، تمرین داد، آموخت، اجرا کرد، مستند کرد و مستند کرد، سرِ وقت آمد، اثر گذاشت، نواخت، حد زیبایی سنتور را رسم کرد، منتشر کرد، تربیت کرد، آموزش داد و آموزش داد تا اوضاع در هم پیچید در تفاخر به سرِ وقت نبودن، تمیزنبودن، تمرین‌نکردن، نظم‌نداشتن…

در پی سراغ‌گرفتن‌ بسیار برای گنجینه‌ای که او ثبت کرده است، همسرش دری به روی موسیقی ایران گشود و این برگه‌های اینک‌زرین‌شده در عبور زمان را از آرامگاه‌شان به بیرون، به رسم امانت، به ما سپرد. گروهی گرد آمدیم و کار را شروع کردیم؛ از طبقه‌بندی و فهرست‌برداری و عکس‌برداری تا قدم‌های اولیه برای در دسترس‌قراردادن‌شان به خواهندگان ⎯ دو سالِ این‌چنین‌گذشته؛ و امروز که اولین آثار در دستان شماست.

«خانه‌ی پایور» مرکزی‌ست برای پژوهش و سامان‌دادن به اسناد مرتبط با موسیقی ایران و انتشار آن‌ها. به‌مرور، این مرکز به دست/نت‌نوشته‌ها و اسنادی از دیگران نیز دست یافته است و از همگان معتمد و پارسا می‌خواهد اگر سندی را برای روز مبادایی که هیچ‌گاه نمی‌رسد، در گنجه‌ای به خواب فراموشی سپرده‌اند، بسپارند به آن، به «خانه‌ی پایور»، تا لایه‌لایه و به‌تدقیق، گذشته‌ای نامنقطع و پیوسته را، بی‌تأمل به غوغای ادعاهای دولت‌ها و انجمن‌های وابسته به آن‌ها؛ و به تغییر سلیقه‌های منع‌کننده و خط‌کشنده؛ و به فراموشیِ موروثیِ خواب‌آلوده، به سوی آینده شکل دهد و این یک نادره‌ی فرهنگی، موسیقی را، از گزندش برهاند ⎯ موسیقی که عطایش را به لقایش نمی‌بخشند، اما عطای به موسیقی را باید به لقای‌شان بخشید.

ترتیب پرداختن به اسناد و آثار بر اساس اهمیت‌شان نیست؛ هرچند از این پس که معیار کار را سنجیده‌ایم، آثار مهم‌تر را با شتابی بیشتر به دست‌تان خواهیم رساند.

مشاهده‌ی بیشتر

جدید

ردیف میرزاعبدالله، دستنویس ابوالحسن صبا: دستگاه همایون

۷۸۰,۰۰۰ تومان

(1 بررسی مشتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

(1 بررسی مشتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

(1 بررسی مشتری)

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

(1 بررسی مشتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

(1 بررسی مشتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پادکست رادیو ردیف

در چند سال اخیر پادکست‌ فارسی رشد خیره‌‌کننده‌ای داشته است و کمتر مقوله‌ای در فرهنگ را می‌توان سراغ کرد که در پرداخت به آن غفلت شده باشد. موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده است و پادکست‌های پرشماری به جنبه‌‌های مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداخته‌اند.
رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی، به، نقطه‌ی پرگار این موسیقی، یعنی ردیف‌های موسیقی ایرانی می‌پردازد، اعم از منتشر شده یا در گنجه مانده و منتشر نشده باشند. رادیو ردیف، ردیف‌‌ها را از منظر اجتماعی، تاثیرگذاری بر سبک‌های دیگر موسیقی ایرانی، راویان و ثبت‌‌کنندگان ردیف‌‌های گوناگون، مقایسه‌ی آنها با یکدیگر یا نسخه‌های مختلف موجود از هرکدام، پدیدارشناسی و سیر تکوین و تحول آنها بررسی خواهد کرد.
ما دوست داریم در قسمت‌های مختلف رادیو ردیف نظریات راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف را بشنویم؛ چون شاید حضور ردیف به عنوان الفبای موسیقی ایرانی در هر اثر موسیقی یکی از شاخصه‌های مهم ایرانی بودن آن اثر است، تلقی و درک امروز ما از ردیف تعیین‌کننده‌ی مسیری‌ است که فردا در موسیقی ایرانی طی خواهیم کرد. پشتیبانی و همراهی پژوهشگران هنرمندان، فرهنگ‌دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانی، می‌تواند به ما کمک کند تا جنبه‌های مختلف ردیف را بشناسیم و بشناسانیم.

رادیو ردیف - ۳۵ سال با گرامافون - قسمت ۳

اپیزود ویژه: ۳۵ سال با گرامافون – قسمت ۳

مدت: ۲۵ دقیقه
در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ در خانه‌ی پایور میزبان ۱۲ جلسه از نشست‌های «پنج‌شنبه‌های رادیو ردیف» بودیم. در این سلسله برنامه‌ها با شنیدن مفصل قطعات تاریخی و ضبط‌های قدیمی، در فضایی جدی اما صمیمی و با گفت‌وگو و تبادل نظر، نگاه دوباره‌ای به تاریخ موسیقی ایران از اواخر دوران قاجار تا دوره‌ی پهلوی اول انداختیم.
این قسمت روایت عباس سیدین است از تجربه‌ی شرکت در نشست‌های پنج‌شنبه‌های رادیو ردیف.

رادیو ردیف - ۳۵ سال با گرامافون - قسمت ۲

اپیزود ویژه: ۳۵ سال با گرامافون – قسمت ۲

مدت: ۲۱ دقیقه
در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ در خانه‌ی پایور میزبان ۱۲ جلسه از نشست‌های «پنج‌شنبه‌های رادیو ردیف» بودیم. در این سلسله برنامه‌ها با شنیدن مفصل قطعات تاریخی و ضبط‌های قدیمی، در فضایی جدی اما صمیمی و با گفت‌وگو و تبادل نظر، نگاه دوباره‌ای به تاریخ موسیقی ایران از اواخر دوران قاجار تا دوره‌ی پهلوی اول انداختیم.
این قسمت روایت عباس سیدین است از تجربه‌ی شرکت در نشست‌های پنج‌شنبه‌های رادیو ردیف