خانه
فروشگاه
تاریخچه‌ی اجراها
اسناد
مقالات
پادکست
رویدادها
درباره‌ی ما
تماسWarning: Undefined array key "tax_is_display_dropdown" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 221

Warning: Undefined array key "tax_is_display_dropdown" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 221

Warning: Undefined array key "tax_is_display_dropdown" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 221

Warning: Undefined array key "tax_is_show_hierarchy" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 223

Warning: Undefined array key "tax_is_display_dropdown" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 221

Warning: Undefined array key "tax_is_show_hierarchy" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 223

Warning: Undefined array key "tax_is_display_dropdown" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 221

Warning: Undefined array key "tax_is_show_hierarchy" in /home/payvarfoundation/public_html/wp-content/plugins/taxonomy-term-widget/taxonomy-term-widget.php on line 223

علی‌اکبر شیدا

26 خرداد 1355

موسیقی ایرانی: برنامه‌ی قول و غزل

سخن کوتاهی درباره‌ی این برنامه، محمود خوشنام | قطعه‌ای در آواز بیات اصفهان، فرامرز پایور | اصفهان، ترانه‌ی باشد از لعل، من ندانستم، بت چین، علی‌اکبر شیدا، مرضیه | ترانه‌ی شب مهتاب، علی‌اکبر شیدا، مرضیه | آواز دشتی، ترانه‌ی گریه را به مستی، هنگام می، عارف قزوینی، مرضیه | آواز افشاری، ترانه‌ی چاره‌ی دل، عارف قزوینی، مرضیه