تاریخچه‌ی اجراها

به برگه‌ی تاریخچه‌ی اجراها «خانه‌ی پایور» خوش آمدید. از این پس در اینجا می‌توانید به مستندات و تصاویر تارخچه‌ی برنامه‌های اجرا شده در حدی که نیازهای یک پژوهشگر تازه‌کار و تجربی را برطرف کند دسترسی داشته باشید. پژوهشگرانی که به اطلاعات بیشتر در هر بخش احساس نیاز داشته باشند لازم است با «خانه‌ی پایور» مکاتبه کنند تا پس از تایید به صورت حضوری امکان مطالعه‌ی اسناد برای‌شان فراهم شود.