به برگه‌ی اسناد «خانه‌ی پایور» خوش آمدید. از این پس در اینجا می‌توانید به تصاویر دست‌نوشته‌ها در حدی که نیازهای یک پژوهشگر تازه‌کار و تجربی را برطرف کند دسترسی داشته باشید. برای این کار لازم است حساب کاربری با نام و نام خانوادگی واقعی بسازید تا دسترسی‌تان پس از بررسی و تایید برقرار شود. پژوهشگرانی که به تمام صفحات هر بخش احساس نیاز داشته باشند لازم است با «خانه‌ی پایور» مکاتبه کنند تا پس از تایید به صورت حضوری امکان مطالعه‌ی اسناد برای‌شان فراهم شود.