فاطمه فرهادی

مدیر اجرا در خانه‌ی پایور

متولد ۱۳۶۵

کارشناس مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

تجربیات کاری

  • عضو هیئت موسس خانه هنر خرد
  • مشاور سیاست‌گذاری خانه‌ی هنر
  • عضو هیئت موسس خانه‌ی پایور
  • عضو شورای سیاست‌گذاری خانه‌ی پایور
  • مسئول اجرایی خانه هنر خرد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
  • مدیر اجرایی نشر خانه هنر خرد از سال ۱۳۹۳ تاکنون
  • عضو هیئت انتخاب آلبوم‌های منتشر شده از سوی نشر خانه هنر خرد
  • مدیر تولید پروژه‌‌های احوالات شخصی (۱۶ آلبوم)، زریاب (۸ آلبوم) و پارتیتورخوانی (۴ عنوان)
  • مدیر اجرایی و مالی خانه‌ی پایور از سال ۱۳۹۶ تاکنون
  • مدیر تولید انتشارات خانه‌ی پایور تا کنون

ویرایش: دی ۱۴۰۲