فرشاد توکلی

مشاور پژوهشی خانه‌ی پایور

کارشناس‌ارشد موسیقی‌شناسی از دانشگاه تهران؛ مدرس و پژوهشگرِ تاریخ و نظریه در موسیقی ایرانی؛ نویسندهٔ مداخلی از دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامهٔ ایران؛ نویسندهٔ مقاله‌های متعددی در زمینهٔ تاریخ، فواصل و ساختارهای نظریِ موسیقی ایرانی؛ مدرس ردیف موسیقی ایران بر ساز سه‌تار (از ۱۳۷۳)؛ همکار در پروژهٔ تیونر موسیقی ایرانی: سازگار (music.nosa.com)؛ منتقد موسیقی و نویسندهٔ مستقل.

تحصیلات

 • ۱۳۹۷: کارشناسی‌ارشد، موسیقی‌شناسی (اتنوموزیکولوژی)، گروه موسیقی، دانشکدهٔ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۰: کارشناسی، موسیقی‌شناسی (با تمرکز بر تاریخ و اجرای موسیقی ایرانی)، گروه موسیقی، دانشکدهٔ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

تعلیمات سنتی در موسیقی ایرانی

 • ۱۳۸۷-۱۳۷۰: پژوهش عملی بر روی ردیف و شیوه‌های قدیمی سه‌تارنوازی، زیر نظر مجید کیانی.
 • ۱۳۸۴-۱۳۸۲: پژوهش عملی بر روی ردیف و شیوه‌های قدیمی سه‌تارنوازی، زیر نظر داریوش طلایی.
 • ۱۳۷۴-۱۳۷۲: جوابِ آواز با سه‌تار، نزد صدیفِ رامبُد.
 • ۱۳۷۳-۱۳۷۲: تصنیف‌های قاجاری، نزد اصغر بهاری.
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۰: ردیف و شیوهٔ سه‌تارنوازی قدیم، نزد سیدوحید بصّام.

تجربه‌های حرفه‌ای

 • ۱۳۷۳-اکنون: مربی سه‌تار، کلاس شخصی، تهران.
 • ۱۳۹۴-اکنون: همکار تحقیقاتی، با مهرداد مؤمنی، در پروژهٔ تبیین تئوری کوک موسیقی ایرانی و طراحی تیونر و تبیین نظام مطبوعیت‌شناسی موسیقی ایرانی.
 • ۱۴۰۱-اکنون: مشاور پژوهشی، خانهٔ پایور، تهران.
 • ۱۴۰۲-اکنون: مدرس تجزیه و تحلیل ردیف موسیقی ایران، دانشگاه هنر، دانشکدهٔ موسیقی، پردیس فارابی، مقطع کارشناسی ارشد.
 • ۱۴۰۲-۱۳۹۳: مربی ساز تخصصی سه‌تار، هنرستان موسیقی دختران تهران. مدرس تاریخ موسیقی ایران، مدرس مبانی نظری و ساختار موسیقی ایران،
 • ۱۴۰۱-۱۳۹۹: ویراستارارشد، نویز، رسانهٔ مستقل مرور موسیقی.
 • ۱۳۹۷-۱۳۹۳: مدرس سازشناسی موسیقی ایران، هنرستان موسیقی دختران تهران.
 • ۱۳۹۸-۱۳۹۶: مرورنویس، نویز، رسانهٔ مستقل مرور موسیقی.
 • ۱۳۸۵-۱۳۸۱: مدرس شناخت موسیقی قدیم ایران، دانشگاه سوره. تهران. مدرس تاریخ موسیقی ایران، مدرس روش تحقیق، مدرس تجزیه و تحلیل موسیقی رایج،
 • ۱۳۸۵-۱۳۸۲: مربی سه‌تار، دانشگاه علمی و کاربردی، واحد ۵۴. تهران. مدرس آشنایی با موسیقی ایرانی،
 • ۱۳۷۹-۱۳۷۷: مربی سه‌تار، کاخ‌موزهٔ نیاوران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۴: مربی سه‌تار، ادارهٔ امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گرمسار.
 • ۱۳۷۹-۱۳۷۳: مربی سه‌تار، مرکز آفرینش‌های هنری آگاه، سمنان. مربی سه‌تار، ادارهٔ امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سمنان. مدرس آشنایی با موسیقی ایرانی،

منتشرشده‌ها

مقالات

 • ۱۴۰۲: "تخیل ملی، مدرنیته و شأن اجتماعی در عصر پایتختی تهران: روایت موسیقی." فصلنامهٔ فرهنگی‌- اجتماعی سخن سیاووشان، ش۱۳ (بهار و تابستان)، ۲۹۲-۳۱۲. تهران: سیاووشان.
 • ۱۴۰۱: "مقدمه. " نظام سرکلیدها: پژوهشی برای تثبیت سرکلیدها در نگارش موسیقی ایرانی. حمید متبسم و مهرداد مؤمنی. تهران: نای‌ونی.
 • ۱۴۰۰: "چشم‌اندازِ اجتماعیِ تعزیه در تفرش (۱۳۹۵)." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۹۱، ۱۵۹-۱۶۹. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۹: "ایرانی‌سازیِ موسیقایی: از سادگی یک پرسش تا پیچیدگیِ یک تاریخ (بخش دوم)." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۸۹، ۸۷-۱۱۸. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۹: "ایرانی‌سازیِ موسیقایی: از سادگی یک پرسش تا پیچیدگیِ یک تاریخ (بخش اول)." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۸۸، ۷۹-۱۱۸. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۶: "درویش." دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۲۳، ۶۱۸-۶۲۹. تهران: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 • ۱۳۹۴: "این چیست که ماییم." فرهنگ و آهنگ، ش ۳۲، ۴۸-۵۳. تهران: گروه خلاق فیل.
 • ۱۳۹۴: "آقاغلامحسین." دانشنامۀ بزرگ ایران، ج ۴، ۷۲۷-۷۲۸. تهران: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 • ۱۳۹۳: "ستاره‌ی تار: نگاهی به هنر تارنوازی داریوش طلایی." ماهنامۀ هنر موسیقی، ش ۱۴۲، ۲۵-۲۷. تهران: هنر موسیقی.
 • ۱۳۹۳: "پیوستِ بحثِ گام بالقوه در موردِ مجنّب ۱۴۴ سِنتی." عجملر: آهنگسازی‌های منسوب به موسیقیدانان ایرانی در رسالات علی اوفکی و دیمیتری کانتمیر، بازنویسی تطبیقی و توضیحات: آرش محافظ. ۵۳-۵۴. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۳: "حسینقلی." دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۲۱، ۱۸-۲۸. تهران: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 • ۱۳۹۲: "در آرزوی روستا: نگاهی به یک دوره و تغییرات موسیقایی آن، از خلال یک اتوبیوگرافی." شبکهٔ آفتاب، ش ۵۶، ۶۱-۸۰. تهران: شبکۀ آفتاب.
 • ۱۳۹۱: "نگاهی به مضراب‌گذاری ردیف: به‌سوی یک نظریه‌ی آموزشی." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۵۶، ۶۱-۸۰. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۰: "ابراهیم بوذری." دانشنامۀ بزرگ ایران. تهران: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 • ۱۳۹۰: "صبا: همراهی با زندگی." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۵۴، ۱۹۱-۲۰۰. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۳: "آموزش در موسیقی ایران." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۲۳، ۱۵۱-۱۶۸. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۲: "اهل «اشارت» بشارت دانند." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۱۹، ۱۴۹-۱۶۲. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۱: "نقد و بررسی نگارش ژان دورینگ از ردیف میرزا عبدالله." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۱۵، ۸۹- ۱۰۷. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۰: "صبا به‌روایت سه‌تارش." فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۱۴، ۶۹-۸۵. تهران: ماهور.
 • ۱۳۷۸: "سنت و جایگاه موسیقایی آن در فرهنگ‌های غیر غربی." ویژه‌نامهٔ سومین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور، ش ۴، ۴. دانشگاه شیراز.
 • ۱۳۷۸: "ردیف: راهی برای ذکر." ویژه‌نامهٔ سومین جشنواره موسیقی دانشجویان سراسر کشور، ش ۱، ۸. دانشگاه شیراز.
 • ۱۳۷۷: "زنجیره استاد- شاگردی: احیاء فرهنگ شفاهی." فصلنامۀ موسیقی مقام، ۴۹-۵۱، ش ۱. تهران: سوره.
 • ۱۳۷۷: "هنر ایران: امانت فرزانگی." فصلنامۀ موسیقی مقام، ۲۹-۳۱، ش ۱. تهران: سوره.
 • ۱۳۷۵: "موسیقی دستگاهی و نیازهای زمان." روزنامه همشهری، ۹، پنجشنبه ۱۸ مرداد.
 • ۱۳۷۵: "آموزش و اجرا در موسیقی سنتی ایران." روزنامه همشهری، ۹ و ۱۳، پنجشنبه ۶ اردیبهشت.

ترجمه‌ها به فارسی

 • ۱۳۹۵: "درگیرکردنِ نوازندگان در ترانویسی و تحلیل: رویکردی هم‌کوشانه به دروپاد." ریچارد ویدِس. فصلنامه‌ی موسیقی ماهور. ش ۷۰، ۱۲۳-۱۴۴. تهران: ماهور.

ویراستاری فنی

 • ۱۴۰۱: نظام سرکلیدها: پژوهشی برای تثبیت سرکلیدها در نگارش موسیقی ایرانی. حمید متبسم و مهرداد مؤمنی. تهران: نای‌ونی.

بیانیه‌های کنسرت

 • ۱۳۹۸: برداشت ۱، ۲۳ و ۲۴ آبان، آموزشگاه موسیقی باغ نغمه‌ها، تهران.
 • ۱۳۹۵؛ شب ساز ایرانی ۶، ۱ و ۲ مهر، تالار رودکی، تهران.
 • ۱۳۹۴: شب ساز ایرانی ۵، ۷ و ۸ بهمن، تالار رودکی، تهران.
 • ۱۳۹۴: شب ساز ایرانی جوان، ۲۲ و ۲۳ آذر، تالار رودکی، تهران.
 • ۱۳۹۴: شب ساز ایرانی ۴، ۱۱-۱۳ شهریور، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۹۳: شب ساز ایرانی ۳، ۲ و ۳ بهمن، تالار رودکی، تهران.
 • ۱۳۹۳: شب ساز ایرانی ۲، ۲۰ و ۲۱ شهریور، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۹۳: شب ساز ایرانی ۱، ۲۰ اردیبهشت، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.

دفترچه‌های سی‌دی

 • ۱۳۹۰: "سه‌تار فروتن: سبک‌شناسی." ضربی‌های قدیمی، به روایت استاد یوسف فروتن ۲. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۰: "درباره‌ی ردیف ابراهیم بوذری." ردیف آوازی ابراهیم بوذری. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۰: "ویُلن صبا." ویُلن استاد صبا ۲. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۸: "سبک آوازی سیدحسین طاهرزاده." آوازهای سیدحسین طاهرزاده ۲. تهران: ماهور.
 • ۱۳۸۸: "سبک آوازی ابوالحسن اقبال آذر." آوازهای اقبال آذر ۳. تهران: ماهور.

مرور سی‌دی

 • ۱۳۹۲: "پنجره‌ای برای پرسشگری: درباره‌ی آلبوم عجملر." روزنامهٔ اعتماد، ۹، ۸ آبان.

منتشرشده‌های الکترونیکی

مقالات

 • ۱۴۰۱: "نگاهی به چشم‌اندازهای موسیقی‌شناسانهٔ یک دست‌نویس مهم." خانۀ پایور، payvarfoundation.org.
 • ۱۳۹۹: "بید و برکه و طوفان؛ در چهل‌سالگی کنسرتِ عشق داند." نویز، رسانهٔ مستقل مرور موسیقی. www.noise.reviews.
 • ۱۳۹۹: "پایور و خانه‌اش: رفع نقص بایگانی." خانۀ پایور، payvarfoundation.org.
 • ۱۳۹۹: "بازی با اصوات: به‌سوی تعریفی جهانشمول از موسیقی." ویژه‌نامهٔ نوروزی انسان‌شناسی و فرهنگ، ۱۸۳-۱۹۶: www.anthropologyandculture.com.
 • ۱۳۹۸: "نقد یا مهرورزی، هنرمندی یا پاسبانی؟" نویز، رسانهٔ مستقل مرور موسیقی. www.noise.reviews.
 • ۱۳۹۸: "اسطوره و موقعیت، گذشته و اکنون: نگاهی به برساخت اجتماعی اسطوره از خلال فرهنگ‌های موسیقایی شمال خراسان." انسان‌شناسی و فرهنگ: www.anthropologyandculture.com.
 • ۱۳۹۸: "تجربه‌ی شنیداری حضورِ دوست: گزارش یک مشاهده‌ی میدانی در دی‌ماه ۱۳۹۵ (قسمت دوم)." ۱۸ خرداد. انسان‌شناسی و فرهنگ: www.anthropologyandculture.com
 • ۱۳۹۸: "تجربه‌ی شنیداری حضورِ دوست: گزارش یک مشاهده‌ی میدانی در دی‌ماه ۱۳۹۵ (قسمت اول)." ۱۱ خرداد. انسان‌شناسی و فرهنگ: www.anthropologyandculture.com
 • ۱۳۹۷: "بیناذهنیت متروک در نمونه‌ی ای ایران بدلی: مروری بر انتشار«ای ایرانِ» آستان قدس رضوی." ۷ اسفند. www.noise.reviews.

مرور سی‌دی

 • ۱۳۹۸: "کم‌توانی و اثرپذیریِ ناگزیر." نویز، رسانهٔ مستقل مرور موسیقی. www.noise.reviews.
  "بارِ دیگر تاریخ."
  "جنسیت مظلوم، موسیقیِ مظلوم‌تر."
  "خواندن در چنبره‌ی تکلّف."
  "نیازمندِ آزادی و اعتماد به غریبه‌ها."
  "راهی به رهایی از تاریخ‌زدگی."
  "قالی‌های آوازیِ چندرج؟"
  "آوازِ امروز: آزمونِ فهمِ ذهنیتِ بازار."
  "سمساری آوازهای قدیمی."
 • ۱۳۹۷: "جشن مهارت و احساس."
  "بیناذهنیتِ متروک در نمونه‌ی «ای ایرانِ» بدلی."
  "یک نصفِ‌جهان احساس و حسرت."
  "شکوفه‌گرفتن از ساقه‌ی خشک."
  "جهانِ موسیقاییِ نصفِ‌جهان."
  "تا دوردستِ دمِ‌دست."
  "یک سطر برای سه بیوگرافی."
  "بی پنجره‌ای به فردا."
  "روایِ راهِ بسته."
  "سهمِ حالِ‌حاضر در آینده‌ی التزامی."
  "بی‌توجه به کُل."
 • ۱۳۹۶: "زمان نمی‌گذرد."
  "از مسیر آموزشِ ناقص."
  "کاری برای هیچ‌کار."
  "پلی دور از پیچیدگی."
  "پای در مرکز و مرز."
  "همسایه‌ها یاری کنید."
  "دل‌زده از روایت و قطعیت."
  "هیچ بداهه‌ای «کاملاً بداهه» نیست."
  "تقلیدی آمیخته به کلاژ."
  "بدیعی که تازه نیست."
  "این را این‌طوری بزن."

مقاله‌های دردستِ انتشار

 • "خواب‌های پریشانِ هم‌پایگی؛ موسیقیِ خاطره و توقع در عصر پایتختیِ تهران (۱۱۶۴-۱۳۵۷)." تهران‌تری‌دی: ارتفاع عاطفی یک شهر، به کوشش: برزو فروتن - هویار اسدیان. تهران: خانهٔ پژوهش و تجربه طبل.
 • "ایرانی‌سازیِ فضلِ موسیقایی دوره‌ی اسلامی: سطوح تاریخ‌مندی."
 • "پیش‌درآمد و سهم درویش‌خان در شکل‌گیری آن."
 • "سلسله‌مراتب بازگشتِ دستگاه: نگاهی به ساختار دستگاه."
 • "مایه‌گردانی‌ها در «گفتگو»های تعزیه: کاربردها و کارکردها."
 • "موسیقی‌دان ایرانی در قاب تصویر." (تألیف مشترک)

مرورهای دردستِ انتشار

 • "تعریف موسیقی: کوشش ضروری." مروری بر:
 • Tagg, Philip. 2002. "Towards A Definition of ‘Music’." Taken from provisional course text ‘A Short Prehistory of Popular Music’. Institute of Popular Music, University of Liverpool, February-March.
 • "جهان‌شمول‌های موسیقی: موجود اما پنهان." مروری بر ”آیا جستجوی جهان‌شمول‌‌ها با مطالعه‌ی ویژگیِ فرهنگی ناسازگار است؟.“ ژان‌ژاک نَتیه (۱۳۸۹)، فصلنامه‌ی موسیقی ماهور، 48: 99-12۶. تهران: ماهور.
 • "سایه‌روشن ساختارهای اجتماعی: نگاهی به یک تحقیق میدانی باارزش." مروری بر "مفهوم «عاشق» در فرهنگ موسیقایی شمال خراسان." از استیفِن بلام (۱۳۸۱). ترجمه‌ی هومان اسعدی. فصلنامه‌ی موسیقی ماهور، ۱۷، ۹-۲۹. تهران: ماهور.

مقالات در کنگره‌های ملی و بین‌المللی و سخنران (مدرس) مدعو

 • ۱۴۰۲: "موسیقی‌دان درباری و اخلافش: مدرنیته و مسألهٔ شأن در موسیقی ایران؛‌ ۱- واساخت شأن هنری در موقعیت‌ها و ذهنیت‌ها: در بابِ روش"، مدرسهٔ هنر و ادبیاتِ بیدار، پاییز.
 • ۱۴۰۱: "تخیل ملی، مدرنیته و شأن اجتماعی، در عصر پایتختی تهران: روایت موسیقی"، سیاووشان، ۱۷ شهریور.
 • ۱۴۰۱: "ملاحظاتی در باب ثبت میراث شفاهی، با نگاه به ردیف موسیقی ایران." خانهٔ پایور. ۲۸ مرداد.
 • ۱۴۰۱: "سایه‌روشن ارکستر ملی: برداشت‌ها از چیستی و جایگاه این ارکستر." بنیاد رودکی، تالار رودکی، ۳ و ۴ خرداد.
 • ۱۴۰۰: "مشروطه، حق و برآمدنِ «موسیقی‌دانِ معاصر ایرانی»." مدرسهٔ خوانش، ۶ مرداد (آنلاین).
 • ۱۳۹۹: "آموزش ردیف: یک بررسی انتقادی." انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر. ۶ آذر (آنلاین).
 • ۱۳۹۹: "ایرانی‌سازی موسیقایی: سایه‌های تاریخ بر اثری از درویش‌خان." مدرسهٔ آنلاین پلیکان. ۲۴ تیر تا ۱۴مرداد.
 • ۱۳۹۹: "ایرانی‌سازی موسیقایی: ردیف و بحران ملت‌سازی." مدرسهٔ آنلاین پلیکان. ۳۱ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد.
 • ۱۳۹۸: "ایرانی‌سازی فضل موسیقایی دورهٔ اسلامی: سطوح تاریخ‌مندی." یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ. جلسهٔ ۱۸۰. ۱۳ بهمن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 • ۱۳۹۸: "شجریان در یک چشم‌انداز تاریخی." سه‌شنبه‌های هنوز. کتابفروشی نشر هنوز. ۲ مهر.
 • ۱۳۹۸: "موسیقی ایران: یک چشم‌انداز دویست‌ساله." کانون موسیقی دانشگاه امیرکبیر. ۲۵ اردیبهشت تا ۸ خرداد.
 • ۱۳۹۶: "نظریه‌ای برای تنظیم زیرایی در موسیقی کلاسیک ایران." با همکاری مهرداد مومنی. ۱۳ اسفند. دانشکدهٔ موسیقی و نمایش دانشگاه تهران.
 • ۱۳۸۹: کارگاه و سمینار دربارهٔ موسیقی ایرانی، با همکاری پروفسور ریموند فوگِلس و گروه چارسو، دانشگاه موسیقی، نمایش و رسانهٔ هانوفر، ۷ و ۸ خرداد. آلمان.
 • ۱۳۸۴: "نگاهی به شیوهٔ سه‌تارنوازی ابوالحسن صبا." (به دعوت مؤسسهٔ آوای مهربانی). ۲۵ شهریور. تهران: تالار رودکی.
 • ۱۳۸۱: "عبدالقادر مراغی: زندگی و آثار." (دبیر و سخنران)، سمینار یادبود عبدالقادر مراغی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران. ۲۶ و ۲۷ دی. تهران.
 • ۱۳۷۴: "وزن در تصنیف‌های موسیقی دستگاهی ایران." گرامی‌داشت عبدالله دوامی، دی‌ماه. مرکز آفرینش‌های هنری آگاه. سمنان.

دوره‌ها و جوایز

 • ۱۳۹۶: "دورهٔ راهبردهای جدید در تحقیق میدانی." انجمن موسیقی ایران با همکاری دانشگاه لئوفانا، آلمان.
 • ۱۳۹۳: نفر اول در مقالات علمی چهارمین جایزهٔ مقالات و سایت‌های اینترنتی.
 • ۱۳۸۲-۱۳۷۸: "دورهٔ تحقیق عملی بر روی شیوه‌های قدیمی سه‌تارنوازی." مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی (وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی)
 • ۱۳۷۷: جایزهٔ نفر اول مقالات علمی. دومین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور. اسفند. شیراز.
 • ۱۳۷۷: جایزهٔ نفر اول در حفظ ردیف و جایزهٔ اول در اجرای سه‌تار. اولین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور. اردیبهشت. تهران

آلبوم‌های منتشرشده

 • ۱۳۹۲: همکاری با آرش محافظ، به‌عنوان نوازنده، عجملر. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۱: همکاری با ژان دورینگ، به‌عنوان نوازنده، درآمدِ دوم. تهران: ماهور.
 • ۱۳۹۱: همکاری با محمدرضا فیاض، به‌عنوان راوی و نوازنده، شناخت دستگاه‌های موسیقی ایران (کتاب و سی‌دی). تهران: ماهور
 • ۱۳۸۴: همکاری با مجید کیانی، به‌عنوان نوازنده، آفتاب حُسن. تهران: فرهنگستان هنر.

مصاحبه‌های منتشرشده

 • ۱۴۰۱: "دربارهٔ تصنیف"، گفتگو با جشنوارهٔ موسیقی عارف، منتشرشده در کانال تلگرامی شخصی.
 • ۱۳۹۵: "جشنوارهٔ جوان به دنبال ردیف‌های قاجاری است." خبرگزاری فارس، ۱۳ شهریور.
 • ۱۳۹۳: "شب ساز ایرانی: تریبونی آزاد برای تکنوازی." روزنامهٔ اعتماد، ۸ مرداد، ص ۹.
 • ۱۳۹۲" "دربارهٔ موسیقی مردم‌پسند و موسیقی ایرانی." خبرگزاری تهران پِرِس.
 • ۱۳۸۹" "بازگشت سنتی‌ها: دوره‌های رشد و افول موسیقی ایران." ماهنامهٔ سوره، ش ۴۸ و ۴۹، ۲۰۶-۲۰۹. تهران: سوره.
 • ۱۳۸۶: "جرجانی به سمت علم مطلق موسیقی رفته است." ماهنامهٔ آینهٔ خیال، ش ۳، ۲۰-۲۱. تهران: فرهنگستان هنر ایران.
 • ۱۳۸۵: "بغض و خنده." روزنامهٔ همشهری، ۱۳ دی، ۲۲. تهران: همشهری.
 • تجربهٔ کار میدانی
 • ۱۳۹۶: تهران، ایران. مردم‌نگاری میدانی (و مصاحبه) موسیقیدانان کلاسیک موسیقی ایرانی، برای پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد.
 • ۱۳۹۵: تفرش، ایران. مردم‌نگاری میدانی خوانندگان سنّتی تعزیه و ضبط آوازهایشان (با همکاری بهار مدیری).
 • تجربهٔ حرفه‌ای به‌عنوان مشاور، دبیر و داور
 • ۱۴۰۱: (مشاور و داور) فراخوان جذب نوازندهٔ ارکستر، تهران: خانهٔ هنر خرد.
 • ۱۳۸۶: (مشاور) کنگرهٔ بین‌المللی مکتب شیراز، دپارتمان موسیقی، تهران: فرهنگستان هنر.
 • ۱۳۸۶: (مشاور) دانشنامهٔ موسیقی ایران، جهانگیر نصری اشرفی.
 • ۱۳۸۲: (داور) اولین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان علوم پزشکی ایران.
 • ۱۳۸۲: (دبیر و مشاور علمی) جشنوارهٔ بین‌المللی سنتور، شهریور، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۸۱: (دبیر علمی و سخنران) سمینار علمی عبدالقادر مراغی، ۲۵ و ۲۶ دی‌ماه، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۸۱: (مشاور پژوهشی) چهارمین جشنوراهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور، شورای پژوهشی.
 • ۱۳۷۹: (داور) سومین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور، بخش مقالات.
 • ۱۳۷۹: (شورای سردبیری داور) سومین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور.

تجربهٔ اجرا و کنسرت

 • ۱۳۹۳: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، شب ساز ایرانی ۲، ۲۰ و ۲۱ شهریور، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۹۳: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، شب ساز ایرانی ۱، ۲۰ اردیبهشت، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران.
 • ۱۳۹۱: با گروه گردون، جشنوارهٔ موسیقی جادهٔ ابریشم، تیر، شهر شِکّی، آذربایجان.
 • ۱۳۹۰: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، جشنوراهٔ رنگین‌کمان گرمسار، گرمسار، ایران.
 • ۱۳۸۹: با گروه چارسو، اردیبهشت و خرداد، آلمان (هانوفر)، فرانسه (تولوز،‌ مونْپُلیه)، سویس (زوفنیگن).
 • ۱۳۸۸: با گروه چارسو، مهر و آبان، آلمان (بن، ماربورگ، مونیخ)، فرانسه (پاریس)، سویس (ژنو).
 • ۱۳۸۷: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، ۲۹ آذر، تالار آسمان، تهران: فرهنگستان هنر ایران.
 • ۱۳۸۶: با گروه چارسو، مهر و آبان، اردیبهشت و خرداد، آلمان (بن، کلن، مونیخ)، فرانسه (لیون).
 • ۱۳۸۶: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، ۸ و ۹ شهریور، تالار فرهنگسرای هنر، تهران،‌ ایران.
 • ۱۳۸۶: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار،‌ ۱۳ مرداد، مرکز آفرینش‌های هنری آگاه، سمنان، ایران.
 • ۱۳۸۶: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، ۲۱ اردیبهشت، تالار فرهنگسرای هنر، تهران،‌ ایران.
 • ۱۳۸۶: تکنوازی و بداهه‌پردازی سه‌تار، ۲۳ دی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران، ایران.
 • ۱۳۸۴: با گروه سروش، ۱۳ آذر، کنگرهٔ بین‌المللی طبیعت در هنر شرق، فرهنگستان هنر ایران، تهران، ایران.
 • ۱۳۸۱: با گروه سروش، ۲۶ دی، تالار رودکی، تهران، ایران.
 • ۱۳۷۸: با فرید خردمند (بداهه‌پردازی سه‌تار و تنبک)، ۲ و ۳ بهمن، فرهنگسرای شفق، تهران، ایران.
 • ۱۳۷۷: با فرید خردمند (بداهه‌پردازی سه‌تار و تنبک)، ۲۶ تا ۲۸ آذر، سمنان و گرمسار، ایران.
 • ۱۳۷۷: تکنوازی و اجرای گروهی، اولین جشنوارهٔ موسیقی دانشجویان سراسر کشور،‌ ۲۹ فروردین تا ۲ اردیبهشت، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

خدمات به حرفه و رشته

 • ۱۳۹۰-۱۳۸۲: عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون پژوهشگرانِ خانهٔ موسیقی ایران.
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۷: عضو هیئت‌مدیرهٔ خانهٔ موسیقی ایران.
 • ۱۳۸۱- اکنون: عضو کانون پژوهشگران خانهٔ موسیقی ایران.

خدمات به جامعه

 • ۱۳۹۸- اکنون: مؤسس و مدیر هنری: برداشت، پروژه‌ای برای معرفی تکنوازان جوان.
 • ۱۳۹۲- اکنون: مؤسس و عضو هیئت‌مدیره: شبِ سازِ ایرانی.
 • ۱۳۸۴-۱۳۸۲: سردبیر: گاهان، ارگان داخلی مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایرانی (وابسته به صداوسیمای ایران).

ویرایش: دی ۱۴۰۲