شیوه‌نامه‌ی نگارش تاریخچه‌ی اجراها

برای یکسان‌سازی نگارش نام گوشه‌ها و دسته‌بندی گوشه‌ها در هر یک از دستگاه‌ها و آوازها، از فهرست کتاب «ردیف میرزا عبدالله برای تار و سه‌تار به روایت نورعلی برومند» نوشته‌ی ژان دورینگ استفاده شده است. به این ترتیب، اگر در متن بروشور به نام گوشه‌ای خاص اشاره شده باشد و نام دستگاه یا آواز نامعلوم باشد، به استناد نام گوشه و توالی قطعات، آن اجرا در دستگاه یا آواز متناظر با آن دسته‌بندی شده است. مطابق کتاب ردیف میرزاعبدالله، فهرست گوشه‌های هر دستگاه یا آواز به شرح زیر است.

دستگاه شور

 1. درآمد اول
 2. درآمد دوم
 3. درآمد سوم (کرشمه)
 4. درآمد چهارم (رُهاب)
 5. درآمد پنجم (اوج)
 6. درآمد ششم (ملّا نازی)
 7. نغمه‌ی اول
 8. نغمه‌ی دوم
 9. زیرکش سَلمَک
 10. ملّا نازی
 11. زیرکش سَلمَک دوم
 12. سَلمَک
 13. گلریز
 14. مجلس‌افروز
 15. عُزّال
 16. صفا
 17. بزرگ
 18. کوچک
 19. دوبیتی
 20. خارا
 21. قَجَر، فرود
 22. حزین
 23. شور پایین‌دسته
 24. گوشه‌ی رُهاب
 25. چهارگوشه
 26. مقدمه‌ی گِرِیلی
 27. رضوی، فرود
 28. حزین
 29. شهناز
 30. قَرَچه
 31. شهنازِ کُت (عاشق‌کُش)
 32. رِنگ اصول
 33. گِرِیلی
 34. رِنگ شهرآشوب

آواز ابوعطا

 1. رامکِلی
 2. درآمد
 3. سَیَخی
 4. حجاز
 5. بسته‌نگار
 6. یَقولونَ
 7. چهارپاره
 8. گَبری
 9. غم‌انگیز
 10. گیلکی

آواز بیات ترک

 1. درآمد اول
 2. دوگاه، فرود
 3. درآمد دوم
 4. درآمد سوم
 5. حاجی حسنی
 6. بسته‌نگار
 7. زنگوله
 8. خسروانی
 9. نغمه
 10. فِیلی
 11. گوشه‌ی شکسته
 12. مهربانی
 13. جامه‌دران
 14. مهدی ضرّابی
 15. روح‌الارواح

آواز افشاری

 1. درآمد
 2. بسته‌نگار
 3. گوشه‌ی عراق
 4. نغمه‌ی مغلوب

آواز دشتی

 1. درآمد
 2. اوج
 3. بیدگانی
 4. حاجیانی
 5. اوج

آواز کُردبیات (بیات کرد)

 1. درآمد اول
 2. درآمد دوم
 3. بسته‌نگار
 4. حاجی حسنی
 5. درآمد سوم
 6. درآمد چهارم
 7. قطار
 8. قَرایی

دستگاه سه‌گاه

 1. چهارمضراب
 2. درآمد
 3. نغمه
 4. کرشمه با مویه
 5. زنگ شتر
 6. زابل
 7. بسته‌نگار
 8. مویه
 9. مخالف
 10. حاجی حسنی
 11. بسته‌نگار
 12. مغلوب
 13. نغمه‌ی مغلوب
 14. حزین
 15. مویه
 16. رُهاب
 17. مسیحی
 18. شاه‌ختایی
 19. تخت طاقدیس (تخت کاووس)
 20. رِنگ دلگشا

دستگاه چهارگاه

 1. درآمد اول
 2. درآمد دوم
 3. درآمد سوم (پیش‌زنگوله و زنگوله)
 4. درآمد چهارم
 5. نغمه
 6. کرشمه و کرشمه با مویه
 7. زنگ شتر
 8. زابل
 9. بسته‌نگار
 10. مویه
 11. حصار
 12. قسمت دوم
 13. قسمت سوم با چهارمضراب
 14. پس‌حصار
 15. مویه
 16. مخالف
 17. قسمت دوم
 18. حاجی حسنی
 19. بسته‌نگار
 20. مغلوب
 21. نغمه‌ی مغلوب
 22. حزین
 23. حُدی
 24. پهلوی
 25. رَجَز
 26. منصوری
 27. قسمت دوم
 28. قسمت سوم
 29. لِزگی
 30. متن و حاشیه
 31. رِنگ شهرآشوب

دستگاه ماهور

 1. درآمد
 2. کرشمه
 3. آواز
 4. مقدمه‌ی داد
 5. داد
 6. مجلس‌افروز
 7. خسروانی
 8. دلکش
 9. چهارمضراب
 10. فرود
 11. خاوران
 12. طرب‌انگیز
 13. نیشابورک
 14. نصیرخانی (طوسی)
 15. چهارپاره (مرادخانی)
 16. فِیلی
 17. ماهور صغیر
 18. آذربایجانی
 19. حصار ماهور (ابول)
 20. زنگوله
 21. نغمه
 22. زیرافکند
 23. نیریز
 24. شکسته
 25. قسمت دوم
 26. قسمت سوم
 27. عراق
 28. نهیب
 29. مُحَیِّر
 30. آشورآوند
 31. اصفهانک
 32. حزین
 33. کرشمه
 34. زنگوله
 35. راک هندی
 36. راک کشمیر
 37. راک عبدالله
 38. کرشمه‌ی راک و صفیر راک
 39. رِنگ حَربی
 40. رِنگ یک‌چوبه
 41. رِنگ شَلَخو
 42. ساقی‌نامه
 43. کُشته‌مرده
 44. صوفی‌نامه

دستگاه همایون

 1. چهارمضراب
 2. درآمد اول
 3. درآمد دوم (زنگ شتر)
 4. مَوالیان
 5. چکاوک
 6. طَرز
 7. بیداد
 8. بیدادِ کُت
 9. نی‌داوود
 10. باوی
 11. سوز و گداز
 12. ابوالچپ
 13. لیلی و مجنون
 14. راوندی
 15. نوروز عرب
 16. نوروز صبا
 17. نوروز خارا
 18. نَفیر
 19. فرنگ و شوشتری‌گردان
 20. شوشتری
 21. جامه‌دران
 22. راز و نیاز
 23. مِیگُلی
 24. مؤالف
 25. بختیاری با مؤالف
 26. عُزّال
 27. دِناسِری
 28. رِنگ فرح

آواز بیات اصفهان

 1. درآمد
 2. جامه‌دران
 3. بیات راجه
 4. قسمت دوم
 5. فرود
 6. کرشمه
 7. سوز و گداز

دستگاه نوا

 1. چهارمضراب
 2. درآمد اول
 3. درآمد دوم
 4. کرشمه
 5. گَردانیه
 6. نغمه
 7. بیات راجه
 8. حزین
 9. عُشّاق
 10. نَهُفت
 11. گَوِشت
 12. عَشیران
 13. نیشابورک
 14. مَجُسلی
 15. خجسته
 16. ملک‌حسین
 17. بوسَلیک
 18. نیریز
 19. رِنگ نَستاری (نَستالی)
 20. رِنگ نوا

دستگاه راست‌پنجگاه

 1. درآمد راست
 2. درآمد دوم (زنگ شتر)
 3. زنگوله‌ی صغیر و کبیر
 4. نغمه
 5. خسروانی
 6. روح‌افزا
 7. پنجگاه
 8. سپهر
 9. عُشّاق
 10. نیریز
 11. بال کبوتران
 12. بیات عَجَم
 13. بَحرِ نور
 14. قَرَچه
 15. مُبَرقَع
 16. طَرز
 17. ابوالچپ
 18. لیلی و مجنون
 19. راوندی
 20. نوروز عرب
 21. نوروز صبا
 22. نوروز خارا
 23. ماوراءالنهر (ردیف آقاحسینقلی)
 24. نَفیر
 25. فرنگ

علاوه بر دستگاه‌ها و آوازها، هر برنامه‌ای که در آن یک آهنگ محلی یا تنظیم دستگاهی از یک آهنگ محلی اجرا شده، در دسته‌ی «تنظیم موسیقی فولکلوریک (محلی)» قرار گرفته است. اگرچه در کتاب ردیف میرزا عبدالله چنین دسته‌بندی‌ای وجود ندارد.

نام افرادی که در اجراها همکاری داشته‌اند، نیز، یکسان‌سازی شده‌اند. برای مثلا «محمدرضا شجریان» به جای «سیاوش شجریان»، «کاووس شیرزادیان» به جای «شیرزادیان»، و «عارف قزوینی» به جای «ابوالقاسم عارف» نوشته شده است. به این ترتیب، کاربران با کلیک روی نام فرد مورد نظر می‌توانند مطمئن باشند که سیستم همه‌ی اجراهایی که او در آن همکاری داشته، فهرست می‌کند و هیچ اجرای دیگری را از قلم نمی‌اندازد. البته پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به تصاویر بروشورهای پیوست شده، محتوای اصلی هر بروشور را مشاهده کنند.

تاریخ بعضی از اجراها نامعلوم یا ناقص است. با بررسی مجموعه‌ی اجراها و با مشورت صاحب‌نظران، تلاش شده است که تاریخ حدودی آن اجراها مشخص شود تا در جای مناسبی در فهرست اجراها قرار گیرند. به همین ترتیب، برنامه و قطعات نامعلوم یا ناقص بعضی از بروشورها با نگاهی به بروشورهای مرتبط حدس زده و ارجاع داده شده است. کاربران می‌توانند در بخش نظرات آن اجراها، خانه‌ی پایور را از دیدگاه خود در مورد تخمین‌ها و حدس‌ها آگاه کنند.

در پایان بایستی یادآوری شود که «تاریخچه‌ی اجراها» در وبسایت خانه‌ی پایور، بخش کوچکی از یک مجموعه‌ی بزرگتر و مدون تحت عنوان «جزوه یک: کارنامه‌ی فرامرز پایور» است و به پژوهشگران توصیه می‌شود با مراجعه به آن کتاب به تصویر کامل‌تری از اجراهای فرامرز پایور دست یابند.